Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is tussen Lytse Skat en de klant.
 2. Door bij Lytse Skat een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Lytse Skat.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Lytse Skat heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud (van haar website) te wijzigen.

Artikel 2: Bestellen en overeenkomsten

 1. Een bestelling vindt plaats doordat de klant via het online bestelformulier een mail stuurt naar; info@lytseskat.nl .
 2. Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Lytse Skat van de bestelling van de klant. Deze bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail door Lytse Skat.
 3. Aan de hand van de bestelling maakt Lytse Skat een proefdruk en stelt de offerte vast. Wanneer deze door de klant akkoord bevonden wordt en betaald is, wordt de bestelling verwerkt.
 4. Wanneer de klant een bestelling heeft gedaan en ten tijde van het ontwerp proces van de bestelling afziet, zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijs van de producten is in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Het bedrag wordt vooraf overgemaakt naar rekeningnummer: NL36RABO0145772365 t.n.v. Lytse Skat

Artikel 4: Levering

 1. De levertijd bedraagt 2 tot 4 weken. Lytse Skat kan indien mogelijk in overleg een bestelling desgewenst op kortere termijn leveren.
 2. Bij leveringen van een gewicht van 10 kilo tot 20 kilo zijn de verzendkosten €15,00. Boven de 20 kilo worden de verzendkosten eerst berekend en met de klant overlegd.
 3. De Koesterkisten worden met TNT post verstuurd.
 4. Bij het niet op tijd bezorgen door TNT Post kan Lytse Skat niet aansprakelijk worden gesteld.
 5. Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door Lytse Skat. Lytse Skat vraagt haar klant op de dag van levering het ontvangen product tevens zorgvuldig te controleren op eventuele ontstane schade tijdens het vervoer. Wanneer er sprake is van beschadiging van een product dan vragen wij de klant deze op de dag van levering kenbaar te maken. Over later gemelde schade kan geen reclamering plaatsvinden.
 6. Lytse Skat is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Lytse Skat verstuurd haar producten aangetekend, de pakketten zijn tevens verzekerd.
 7. De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat door Lytse Skat in de bevestigingsmail wordt vermeld.
 8. De klant heeft tevens de mogelijkheid om het product persoonlijk af te halen op adres: Hege Bouwen 31 8566 JB Nijemirdum.

Artikel 5: Overmacht

 1. Lytse Skat is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door Lytse Skat en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant Lytse Skat niet aansprakelijk stellen.

artikel 6: Zichttermijn

 1. Indien de klant een product na aflevering toch niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Lytse Skat retour te zenden.
 2. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product geen verbruikssporen vertoont.
 3. De verzendkosten en de kosten van het retour zenden komen voor uw rekening. Retour zenden kan pas na telefonisch overleg. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
 4. Na acceptatie van uw retourzending dient het reeds betaalde door Lytse Skat binnen een termijn van 14 dagen gecrediteerd te worden.
 5. Wanneer er door de klant geaccordeerde ontwerpen, afbeeldingen, foto's etc. op de koesterkisten zijn geprint, dan kan Lytse Skat het gepersonaliseerde product in geen geval terugnemen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Lytse Skat geleverde producten blijven eigendom van Lytse Skat totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8: Klachten en aansprakelijkheid

 1. Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door Lytse Skat. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit binnen 7 dagen kenbaar maken. De klacht kan via e-mail: info@lytseskat.nl. ingediend worden. Lytse skat zal binnen zeven werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.
 2. Lytse Skat zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoed Lytse Skat maximaal het orderbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren.
 3. Lytse Skat is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.
 4. Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen op het geleverde product niet uitgesloten worden. Hiervoor kan Lytse Skat niet aansprakelijk gesteld worden.
 5. Lytse Skat is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.
 6. Kleurafwijkingen kunnen ook mede door de houtsoort voorkomen, hiervoor kan Lytse Skat niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9: Copyright

 1. Niets uit de website van Lytse Skat mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Lytse Skat.
 2. Dit geldt tevens voor de ontwerpen van Lytse Skat en het product De Koesterkist.

Artikel 10: Privacy

 1. Lytse Skat geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door, uitsluitend aan derde (postbezorger) ten behoeve van het uitvoeren van de bestelling. De klantgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en eigen gebruik en voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 11: Toepassing recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lytse Skat partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Lytse Skat
Hege Bouwen 31
8566 JB Nijemirdum
06-27510257